Read about our
SLA & system documentation

SLA and system documentation (in English)

This SLA is part of the cooperation between the Supplier and the Customer. It describes the agreed services and service level in the operational phase. If any significant defects occur which limit the Customer’s use of the Solution, the Customer must be informed immediately.The Supplier has subcontracted Hostnordic A/S to host the backend. The Supplier has dedicated servers at Hostnordic.The agreement between Hostnordic and the Supplier...

SLA og system dokumentation (in Danish)

Nærværende SLA er en del af samarbejdet mellem Leverandøren og Kunden. SLA’en udtrykker de aftalte serviceydelser og det aftalte serviceniveau i driftsfasen. Sker der væsentlige forringelser, der begrænser Kundens brug af Løsningen, skal Kunden straks orienteres. Leverandøren benytter som underleverandør Hostnordic A/S, der hoster Back-end. Leverandøren har dedikerede servere hos Hostnordic. I aftalen mellem Hostnordic og...